MATERIALBANK

En hörselnedsättning påverkar individen olika. En del är hörselskadade sedan barnsben och det blir en del av livet, tillvaron och identiteten. Det stora flertalet får nedsatt hörsel i vuxen ålder och det kan innebära en stor – och ibland svår – omställning.

Enligt studier som Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté har tagit del av kan hörselnedsättning få negativa konsekvenser både för den fysiska och psykiska hälsan. Hörselskadade kan till exempel bli mer isolerade och fler drabbas av depression än normalhörande.

Materialbank

Vi har jämfört villkor bland annat inom stödsystem som textning och skrivtolktjänst. Eftersom vi i våra nordiska samhällena har mycket gemensamt brukar det finnas många gemensamma nämnare att ta fasta på.

Jämförelser

Tema2011_CI
Tema2011_Tolktjanst
Tema2012_Tolkutbildning
Tema2013_TextningTV

Samlingsutrymmen skall vara lämpliga också för personer med hörselskada. Vägledning angående val av utrustning och vad som är viktigt att tänka på vid installation och användning av teleslingor.
Handböcker – bilagor

Information

En hörselnedsättning påverkar individen olika. En del är hörselskadade sedan barnsben och det blir en del av livet, tillvaron och identiteten. Det stora flertalet får nedsatt hörsel i vuxen ålder och det kan innebära en stor – och ibland svår – omställning. Enligt studier som Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté har tagit del av kan hörselnedsättning få negativa konsekvenser både för den fysiska och psykiska hälsan. Hörselskadade kan till exempel bli mer isolerade och fler drabbas av depression än normalhörande.

Declaration-bilaga
Inspill-bilaga
Resolutioner-bilagor