NHS Norden

NHS fungerar som ett forum för koordinering av nordiska synpunkter i förhållande till arbetet med hörselskadades intressen i Norden och Europa. Särskilt viktigt blir påverkansarbetet i förhållande till EU-systemet.

I samarbetskommittén ingår hörselskadades centralorganisationer från Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige.

Vad gör vi?

Målet med det nordiska samarbetet är att driva på olika intressepolitiska frågor internationellt beträffande tillgänglighet och rehabilitering och hjälpmedel. Ett ytterligare mål är att samordna information om vad som gäller inom hörselområdet.

Vad är hörselnedsättning?

En hörselnedsättning påverkar individen olika. En del är hörselskadade sedan barnsben och det blir en del av livet, tillvaron och identiteten. Det stora flertalet får nedsatt hörsel i vuxen ålder och det kan innebära en stor – och ibland svår – omställning. Enligt studier som Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté har tagit del av kan hörselnedsättning få negativa konsekvenser både för den fysiska och psykiska hälsan. Hörselskadade kan till exempel bli mer isolerade och fler drabbas av depression än normalhörande.

OM NHS

Det nordiska samarbetet

Det nordiska samarbetet mellan hörselskadades förbund i de nordiska länderna har utvecklats i sitt sätt att arbeta. Ett system har införts i hur samarbetet skall förverkligas:

  • Kanslicheferna för respektive organisation träffas på hösten och planerar nästa års verksamhet.
  • I början av året genomför organisationernas ordföranden och kanslichefer ett ledarmöte.
  • Efter sommaren äger NHS årsmöte rum och i samband med det en seminariedag kring ett visst specifikt och aktuellt tema.

Ordförandeskapet i NHS roterar mellan organisationerna. En intressepolitisk sekreterare administrerar det nordiska samarbetet.

MATERIALBANK

Vi har jämfört villkor bland annat inom stödsystem som textning och skrivtolktjänst. Eftersom vi i våra nordiska samhällena har mycket gemensamt brukar det finnas många gemensamma nämnare att ta fasta på.

Jämförelser

Tema2011_CI
Tema2011_Tolktjanst
Tema2012_Tolkutbildning
Tema2013_TextningTV

Samlingsutrymmen skall vara lämpliga också för personer med hörselskada. Vägledning angående val av utrustning och vad som är viktigt att tänka på vid installation och användning av teleslingor.

Handböcker

Teleslinga-DANMARK
Teleslinga-FÄRÖARNA
Teleslinga-ISLAND
Teleslinga-NORGE
Teleslinga-SVERIGE

Medlemsorganisationer

Norge

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund)

Ved utgangen av året 2021 hadde HLF 64 992 medlemmer.
HLF er lokalisert i Oslo og har 31 ansatte.
Antall ansatte og medlemmer i sentralstyret er totalt 40 personer.

HLF Kompetansesenter as er morselskap for de tre selvstendige aksjeselskapene som eies av HLF (Briskeby videregående skole as, HLF Rehabilitering as og HLF Utvikling as)

www.hlf.no

Färöarna

FELAGIÐ FYRI HOYRIBREKAÐ Í FØROYUM

Medlemstallet er 269 medlemmer.
Foreningen har uddelegeret en del af arbejdet til andre. En ekstern sekretær arbejder med foreningens korrespondance på frivillig basis og medlemsliste/bogholderi/revision er lagt i hænderne på en ekstern revisor, der får løn for sit arbejde.
www.hoyr.fo

Island

Heyrnarhjálp

 Vores kontor er åben fram 9 til 12 hver dag, uden for fredag.

Heyrnarhjálp har 668 medlemmer.
www.heyrnarhjalp.is

 

 

Danmark

Høreforeningen

 Pr 2021 havde Høreforeningen 8000 medlemmer.
Det er 12 personer i sekretariatet samt 2 eksterne rådgivere (psykolog og socialrådgiver).
Desuden har vi udvidet vores Tolkeformidling, så vi nu har 35 skrivetolke.
www.hoereforeningen.dk 

 

 

Sverige

 Hörselskadades Riksförbund (HRF)

 Hörselskadades Riksförbund (HRF)
Antalet medlemmar per 2021 var 21000.
Medelantalet anställda under 2021 var totalt 57. Detta motsvarade 88 personer varav 37
tjänstemän och 51 gåvoförmedlare i insamlingen. HRF har fyra kontor i Stockholm,
Söderhamn, Göteborg och Linköping.
www.hrf.se

 

Finland

Föreningen Hörseltjänst

Medlemsantalet är så gott som oförändrat och det rör sig om några tiotals personer. Styrelsen består av åtta personer från olika delar av hörselsektorn. Hörseltjänst har inga anställda.

 

Svenska hörselförbundet rf

Svenska hörselförbundets rf:s verksamhet bedrivs inom medlemsföreningar och på förbundsnivå. Vårt gemensamma mål är ett samhälle där alla hörselskadade respekteras som individer, får stöd efter behov och kan vara fullt delaktiga på sina villkor. Svenska hörselförbundet grundades 1986 och har idag nio medlemsföreningar, som tillsammans representerade 3 024 medlemmar.

 

Svenska hörselförbundet rf har fem anställda och kansliet finns på Georgsgatan 18 i Helsingfors.

www.horsel.fi

Kuuloliitto ry / Finska hörselförbundet

Förbundet har nu 77 medlemsföreningar, varav två riksomfattande (Finlands Tinnitusförening och Finlands Akustikusneurinomaförening). I slutet av år 2021 var medlemsantalet sammanlagt 14 595. Ca 670 frivilligarabetare (volontärer) var aktivt med i verksamheten.

www.kuuloliitto.fi

Samarbetspartners

Tillsammans med andra hörselskadeorganisationer arbetar vi för att skapa en värld som är mer tillgänglig och jämlik för hörselskadade.

KONTAKT

Ulf Olsson – ordförande 

c/o Hörselskadades Riksförbund (HRF)
Besök: Isafjordsgatan 30B, 164 40 Kista
Post: Box 1068, 164 25 Kista, Sverige

E-post: styreleder@nhs-norden.com

Kansli

Tel: +46 8 457 55 00
E-post: kansli@nhs-norden.com

4 + 8 =

BRIEFLY IN ENGLISH

The structure of the Nordic cooperation

The Nordic Association of Hard of Hearing (NAHH) is an alliance for cooperation, mutual learning and understanding between the Nordic organizations of Hard of Hearing People. NAHH serves as a forum for the coordination of shared Nordic viewpoints regarding the advocacy of Hard of Hearing People in Europe.

The members of NAHH include national federations of Hard of Hearing People in Northern Europe. NAHH works to promote awareness about the needs of Hard of Hearing People among policy makers, corporations and other relevant actors. The Presidency of NAHH rotates among the member organizations every two years.

NAHH holds an annual meeting, a presidential meeting as well as one other preparatory meeting. Meetings take place in the Nordic region. NAHH employs a Policy Officer to coordinate the advocacy work of the alliance.