NHS Norden

NHS fungerar som ett forum för koordinering av nordiska synpunkter i förhållande till arbetet med hörselskadades intressen i Norden och Europa. Särskilt viktigt blir påverkansarbetet i förhållande till EU-systemet.

I samarbetskommittén ingår hörselskadades centralorganisationer från Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige.

Vad gör vi?

Målet med det nordiska samarbetet är att driva på olika intressepolitiska frågor internationellt beträffande tillgänglighet och rehabilitering och hjälpmedel. Ett ytterligare mål är att samordna information om vad som gäller inom hörselområdet.

Vad är hörselnedsättning?

En hörselnedsättning påverkar individen olika. En del är hörselskadade sedan barnsben och det blir en del av livet, tillvaron och identiteten. Det stora flertalet får nedsatt hörsel i vuxen ålder och det kan innebära en stor – och ibland svår – omställning. Enligt studier som Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté har tagit del av kan hörselnedsättning få negativa konsekvenser både för den fysiska och psykiska hälsan. Hörselskadade kan till exempel bli mer isolerade och fler drabbas av depression än normalhörande.

OM NHS

Det nordiska samarbetets upplägg

Det nordiska samarbetet mellan centralorganisationerna i de nordiska länderna har utvecklats i sitt sätt att arbeta. Ett system har införts i hur samarbetet skall förverkligas.

  • Kanslicheferna för centralorganisationerna träffas på hösten och planerar nästa årsverksamhet.
  • I början av året träffas kanslicheferna och centralorganisationernas ordförande till ett ledarmöte.
  • Under sommaren arrangeras NHS:s årsmöte och i samband med årsmöte en seminariedag kring ett visst specifikt och aktuellt tema.

Ordförandeskapet roterar mellan organisationerna för två år i gången. Från år 2010 har NHS en intressepolitisk sekreterare anställd på 25 % och stationerad i Finland på Svenska hörselförbundet rf:s kansli. Intressepolitiska sekreterarens administrerar det nordiska arbetet och bereder skrivelser.

MATERIALBANK

Vi har jämfört villkor bland annat inom stödsystem som textning och skrivtolktjänst. Eftersom vi i våra nordiska samhällena har mycket gemensamt brukar det finnas många gemensamma nämnare att ta fasta på.

Jämförelser

Tema2011_CI
Tema2011_Tolktjanst
Tema2012_Tolkutbildning
Tema2013_TextningTV

Samlingsutrymmen skall vara lämpliga också för personer med hörselskada. Vägledning angående val av utrustning och vad som är viktigt att tänka på vid installation och användning av teleslingor.

Handböcker

Teleslinga-DANMARK
Teleslinga-FÄRÖARNA
Teleslinga-ISLAND
Teleslinga-NORGE
Teleslinga-SVERIGE

Medlemsorganisationer

Norge

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund)

Ved utgangen av året 2016 hadde HLF 63 970 medlemmer.
HLF er lokalisert i Oslo og har 27 ansatte.
Antall ansatte og medlemmer i sentralstyret er totalt 35 personer.

HLF har ett Datterselskapet, HLF Briskeby kompetansesenter AS med sine to datterselskaper (HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as og Briskeby videregående skole AS). Datterselskapet er lokalisert i Lier.
www.hlf.no

Färöarna

FELAGIÐ FYRI HOYRIBREKAÐ Í FØROYUM

Medlemstallet er 269 medlemmer.
Foreningen har uddelegeret en del af arbejdet til andre. En ekstern sekretær arbejder med foreningens korrespondance på frivillig basis og medlemsliste/bogholderi/revision er lagt i hænderne på en ekstern revisor, der får løn for sit arbejde.
www.hoyr.fo

Island

Heyrnarhjálp

Vores kontor er åben fram 9 til 12 hver dag, uden for fredag.
Heyrnarhjálp har 668 medlemmer.
www.heyrnarhjalp.is

Danmark

Høreforeningen

Pr april 2016 havde Høreforeningen 7.888 medlemmer.
Høreforeningen har 7 ansatte på sekretariatet.
hoereforeningen.dk

Sverige

Hörselskadades Riksförbund (HRF)

Antalet medlemmar per 31/1216 var 24 696.
Förbundet hade år 2016 65 anställda inom koncernen.
www.hrf.se

Finland

Föreningen Hörseltjänst

Medlemsantalet är så gott som oförändrat och det rör sig om några tiotals personer. Styrelsen består av åtta personer från olika delar av hörselsektorn. Hörseltjänst har inga anställda.

 

Svenska hörselförbundet rf

Svenska hörselförbundets rf:s verksamhet bedrivs inom medlemsföreningar och på förbundsnivå. Vårt gemensamma mål är ett samhälle där alla hörselskadade respekteras som individer, får stöd efter behov och kan vara fullt delaktiga på sina villkor. Svenska hörselförbundet grundades 1986 och har idag nio medlemsföreningar, som tillsammans representerade 3 156 medlemmar år 2018.

Svenska hörselförbundet rf har fem anställda och kansliet finns på Georgsgatan 18 i Helsingfors.
www.horsel.fi

Kuuloliitto ry / Finska hörselförbundet

År 2016 hade förbundet 86 medlemsföreningar, varav två riksomfattande. Medlemsantalet var sammanlagt 16 028.
Förbundets centralkontor finns i Helsingfors. Dessutom har förbundet lokalkontor på sex orter i Finland. En del av distriktsarbetarna arbetar hemifrån. Förbundet har för tillfället 36 anställda, varav 23 arbetar i Helsingfors och resten på andra orter.

Förbundet har två dotterbolag, KHL- Kuulokeskus Ab (KHL – Hörselcentralen) och Kuulo – Auris Ab, som båda har verksamhet mestadels i Helsingfors.
www.kuuloliitto.fi

Samarbetspartners

Tillsammans med andra hörselskadeorganisationer arbetar vi för att skapa en värld som är mer tillgänglig och jämlik för hörselskadade.

KONTAKT

Roar Råken

c/o HLF (Hørselshemmedes Landsforbund)
Brynsveien 13
box 6652 Etterstad
0609 Oslo
Norge
T. (0047) 413 032 43
raaken@hlf.no

Kim Andreas Stensnes

T. (0047) 938 61 312
stensnes@hlf.no

13 + 3 =

BRIEFLY IN ENGLISH

Det nordiska samarbetets upplägg

The Nordic Association of Hard of Hearing (NAHH) is an alliance for cooperation, mutual learning and understanding between the Nordic organizations of Hard of Hearing People. NAHH serves as a forum for the coordination of shared Nordic viewpoints regarding the advocacy of Hard of Hearing People in Europe.

The members of NAHH include national federations of Hard of Hearing People in Northern Europe. NAHH works to promote awareness about the needs of Hard of Hearing People among policy makers, corporations and other relevant actors. The Presidency of NAHH rotates among the member organizations every two years.

Currently the Presidency is held by Norway. NAHH holds an annual meeting, a presidential meeting as well as one other preparatory meeting. Meetings take place in the Nordic region. NAHH employs a Policy Officer to coordinate the advocacy work of the alliance.